Brzoza i jej przeznaczenie oraz właściwości lecznicze oskoły

Mimo, iż ludzie kojarzą słowo „brzoza” jedynie z zabarwionym na biało drzewem, to jednak nie jest to skojarzenie poprawne. Mianem brzozy określa się pewien gatunek drzew oraz krzewów, które przynależą do rodziny brzozowatych. Tak naprawdę mnogości typów wchodzących w skład brzozy nie da się sprecyzować, gdyż w ich obrębie stale powstaje coraz to więcej mieszańców. Wyróżnia się jednak 30-60 głównych gatunków (oczywiście wszystko to pozostaje w zależności od konkretnej bazy taksonomicznej). Przeznaczenie i właściwości brzozy Ludzi jednak nie interesują (w większości) podziały na poszczególne gatunki. Bardziej interesujące są główne informacje…

cały artykuł lub poradnik z rankingiem